Klub Biznesu

KLUB BIZNESU ELANY TORUŃ

Naszym zadaniem jest pomoc w jak najpełniejszym wykorzystaniu ogromnych możliwości, jakie niesie za sobą marketing sportowy, poprzez indywidualne dopasowywanie naszej oferty do każdego Klienta. 

Klub Biznesu Elany Toruń ma na celu zrzeszenie przedsiębiorców związanych z regionem, potrafiących łączyć przyjemne z pożytecznym: rozwój zawodowy z pasją, jaką jest piłka nożna. Klub stwarza warunki do nawiązywania kontaktów biznesowych, które pomogą wesprzeć lokalną gospodarkę. Jednym z zadań Klubu jest pomoc w jak najpełniejszym wykorzystaniu ogromnych możliwości, jakie niesie za sobą marketing sportowy.

CZYTAJ NAJNOWSZE INFORMACJE O KLUBIE BIZNESU 

Korzyści płynące z członkostwa w Klubie Biznesu

1. Wykorzystanie marki Elana Toruń w działaniach wizerunkowych – skojarzenie z organizacją dynamicznie się rozwijającą i aktywną społecznie.
2. Bycie częścią niepowtarzalnej platformy biznesowej – ludzi aktywnych, potrafiących skutecznie zwiększać liczbę kontaktów biznesowych oraz mogących zaoferować innym swe doświadczenia.
3. Zwiększenie potencjału reklamowego poprzez dotarcie do szerokiej rzeszy odbiorców skupionych wokół wydarzeń sportowych.
4. Zwiększenie rozpoznawalności marki poprzez wyeksponowanie jej kibicom – w dniu meczowym na stadionie i przed telewizorami (monitorami).
5. Prowadzenie działań proklienckich przy wykorzystywaniu wszelkich klubowych kanałów komunikacji, serwisu internetowego, portali społecznościowych, Elana TV, a dalej na lokalnym rynku medialnym.
6. Uczestniczenie w wyjątkowych sportowych i pozasportowych eventach, mających za zadanie integrację lokalnego środowiska biznesowego w komfortowej atmosferze.

7. Współpraca i pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Członkami Klubu, Firmami Partnerskimi oraz zapraszanymi na spotkania Klubu Gośćmi.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU

1. Zawarcie na okres 12 miesięcy umowy członkowskiej z Toruńskim Klubem Piłkarskim ELANA S.A.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za pakiet usług marketingowych oferowanych w ramach członkostwa w Klubie ustala Toruński Klub Piłkarski ELANA S.A. W 2019 r. wynosi ona min 500 zł netto (plus VAT) i jest kosztem uzyskania przychodu dla członka Klubu.

Osobami koordynującymi Klub Biznesu są Daniel Traczykowski (Doradca Zarządu ds. kontaktu ze sponsorami) i Katarzyna Werewka (dział marketingu Elany).