Zmiana zasad likwidacji szkody (ubezpieczenie PZU)

INSTRUKCJA PROCESU LIKWIDACJI SZKODY
ZMIANA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01.07.2019 r.

Przystąpienie do ubezpieczenia PZU PZPN daje Państwu możliwość wyboru ścieżki leczenia dziecka oraz likwidacji szkody (uzyskania zwrotu kosztów leczenia).

Z powodów organizacyjnych od dnia 30 czerwca 2019 r. Klub zmienia zasady likwidacji szkód. Z uwagi na długotrwały proces leczenia kontuzji Klub odstępuje od możliwości leczenia zawodników na koszt Klubu.
Powyższe nie dotyczy kontuzji, których leczenie rozpoczęło się przed dniem 01.07.2019 r.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o skorzystanie z następujących opcji:

1. LECZENIE BEZPŁATNE – w placówkach wskazanych przez PZU
2. LECZENIA na własny koszt – po zakończeniu leczenia wystąpienie do PZU o refundację kosztów leczenia

W każdym z wyżej wymienionych modeli konieczna jest rejestracja szkody poprzez kontakt
z infolinią PZU tel. 801-402-402.

Do rejestracji szkody niezbędne jest podanie następujących danych:
1) nr PESEL poszkodowanego zawodnika,
2) nr PESEL rodzica, adres zamieszkania, tel. kontaktowy/adres e-mail
3) nr polisy NNW (telefonicznie podaje Klub),
4) opisanie zdarzenia,
5) oświadczenie Kierownika Drużyny – TRENERA.

UWAGA
Całym procesem – bez względu na wybrany model likwidacji szkody – KIERUJE LEKARZ. Brak skierowania na badanie, czy rehabilitację skutkować będzie odmową pokrycia kosztów takich zabiegów.

Oświadczenie Kierownika Drużyny – TRENERA musi być spójne z opisem zdarzenia zgłoszonym podczas rejestracji.

W przypadku kontuzji zawodnika, AKADEMIA rekomenduje skorzystanie z usług placówki medycznej specjalizującej się z przywracaniu sprawności ruchowej – JOPA CLINIC Sp. z o. o., z siedzibą w Toruniu przy ul. Lubickiej 53, adres strony internetowej: https://jopaclinic.pl