Zakończyła się emisja akcji TKP Elana S.A.

Zakończyła się emisja akcji TKP Elana S.A. Naszemu klubowi udało się zebrać 378 500 zł. 208 inwestorów zostało nowym akcjonariuszami klubu, a projekt przeszedł do historii. Najważniejszym dla klubu jest fakt, że udało przekroczyć się próg powodzenia emisji po którym środki zostaną klubowi wypłacone, a inwestorzy realnie stali się posiadaczami klubowych akcji. 

Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim osobom związanym z projektem. Dziękujemy za okazaną pomoc, która przyczyniła się do sukcesu zbiórki. Przede wszystkim dziękujemy i gratulujemy wszystkim inwestorom, którzy napisali część historii 51 letniego klubu stając się posiadaczami klubowych akcji. 

W niedalekiej przyszłości TKP Elana S.A. dostarczy imienne, papierowe akcje wszystkim akcjonariuszom.