Elana nawiąże współpracę z NSZZ „Solidarność” Region Toruńsko-Włocławski

TKP Elana S.A. jest w trakcie rozmów o ewentualnej współpracy z NSZZ „Solidarność” Region Toruńsko-Włocławski. Dotychczasowe dwa spotkania z przedstawicielami „Solidarności” przyniosły intencje obopólnej współpracy w zakresie promocji, a także wzmacniania swoich marek w naszym regionie i aktywizacji lokalnej społeczności. Elana wyraziła także chęć pomocy w promocji obchodów 40 lecia Solidarności, które wypadają w obecnym roku. 

W spotkaniach wzięli udział Prezes Elany Jacek Bednarz oraz Rafał Wyrzykowski, a ze strony Solidarności Tomasz Jeziorek, Mariusz Kawczyński i Piotr Grążawski.

Wierzymy, że wzajemną współpracą z lokalnymi instytucjami, firmami i urzędami możemy budować silny klub piłkarski, który będzie wizytówką całego regionu.