AKCJONARIUSZE

Informacja dla posiadaczy akcji TKP Elana S.A. (aktualizacja: czerwca 2021).

 

Zarząd niniejszym uprzejmie informuje Akcjonariuszy Toruńskiego Klubu Piłkarskiego ELANA S. A., iż zgodnie z art. 407, § 1 Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Biura Spółki tj. w Toruniu przy ul. 63. Pułku Piechoty 11/13, wyłożona została lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zaplanowanym na 24 czerwca 2021 r.

 

 

 


Szczegóły i załączniki dot. złożenia akcji w korespondencji poniżej.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik 1: kwestionariusz w wersji edytowalnej dla osoby fizycznej

Załącznik 2: kwestionariusz w wersji edytowalnej dla osoby prawnej

Załącznik 3: przykładowy – wypełniony kwestionariusz dla osoby fizycznej

Załącznik 4: oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie ogłoszeń o zwoływaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy za pośrednictwem email

Załącznik 5: wzór pełnomocnictwa od akcjonariusza będącego osobą fizyczną

Załącznik 6: wzór pełnomocnictwa od akcjonariusza będącego osobą prawną

Załącznik 7: wzór odwołania pełnomocnictwa