Akademia Informacja

     TKP Elana S.A. oraz szczególnie Młodzieżowa Akademia Footballu znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Z grona dotychczasowych sponsorów: NICE z Pruszkowa p. Adama Krużyńskiego, GRUPA CAPITAL z Chorzowa p. Mariusza Klimka i Krzysztofa Boluka oraz MARWIT z Torunia p. Macieja Jóźwickiego. Ten ostatni ubył od 1.lipca tego roku. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za finansową hojność i dotychczasowe wielkie zaangażowanie.

     Widmo kryzysu spowodowało ustanowienie przeze mnie i TKP Elana S. A. FUNDACJI AKADEMIA FUTBOLU ELANA. Moja motywacja podjęcia się społecznie prowadzeniu FUNDACJI  i przekazania znacznych środków finansowych wynika między innymi z faktu bycia dyrektorem Zakładów Włókien Chemicznych ELANA w latach ( 1975-1981 ) czyli w okresie największej rozbudowy i dużej roli ELANY w rozwoju Torunia. Moje zaangażowanie od listopada przyniosło dodatkowy dopływ gotówki na cele szkolenia młodzieży w kwocie ponad 90 tysięcy złotych, w tym 50 tysięcy zawdzięczamy decyzji prezesa Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych i p. J. Józefowicza. Dzięki życzliwości prezesów NESTLE  p.p. W. Sobieszaka i A. Wasilewskiego zawdzięczamy batoniki, które nasza młodzież już otrzymuje.

     Organizując FUNDACJĘ zetknąłem się z tragiczną sytuacją finansową Młodzieżowej Akademii Footballu. Sporządzony 7.12.2020 r. poprawny bilans  MAF- u za 3 kwartały 2020 r. wymusiły na prezesie MAF obowiązek (zagrożony karnie i finansowo) do złożenia 18 grudnia do Sądu Gospodarczego w Toruniu wniosku o upadłość. Gdyby nie było FUNDACJI to ponad 240 zawodników młodzieżowych wraz z trenerami pozostałoby bez możliwości funkcjonowania. FUNDACJA daje gwarancję nie tylko utrzymania, ale i rozwoju. Z aktu notarialnego FUNDACJI wynika przejęcie dotychczasowych umów z rodzicami, trenerami i itp. Aneksy do umów przedłożą Państwu trenerzy. Fachowe funkcjonowanie trenerów będzie koordynował trener R. Więckowski, który z wielkim  zaangażowaniem przeprowadza wszystkie niezbędne sprawy, w tym również związane ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego, tak aby nie tylko utrzymać ale i poprawić dotychczasowy stan. 

     Zwolnienie 4 osób ze stanowisk dyrektorsko – kierowniczych i biurowych skutkuje obniżeniem kosztów z 32 tysięcy do maks. 12 tysięcy ( ja zarządzam FUNDACJĄ społecznie ). Niestety te poczynione oszczędności nie dają całkowitego pokrycia kosztów. Jestem pewien, że uda się pozyskać wsparcie finansowe od wielu osób doceniających rolę sportu w kształtowaniu młodych ludzi. Wielkim atutem jest ścisła współpraca z TKP ELANA S.A., którą kieruje z dużym zaangażowaniem prezes Maciej Chrzanowski. Bliższe informacje o mojej osobie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.konsulatperu.torun.pl

     I związku ze zbliżającymi się świętami, życzę Państwu Wesołych Świąt i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

 

  Dr. Stanisław Rakowicz