Cele

Cele Akademii:

  • wysokospecjalistyczne szkolenie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości rozpoczęcia kariery piłkarskiej,
  • dwutorowość kształcenia: nauka i sport,
  • wychowywanie poprzez sport,
  • stworzenie profesjonalnego ośrodka prowadzącego,
  • szkolenie dostosowane do nowoczesnego footballu,
  • nauczanie zdrowego trybu życia,
  • nauka zachowań fair-play.