Zarząd

Skład Zarządu TKP Elana S.A.:

Jarosława Więckowski – Prezes Zarządu