Zarząd

Skład Zarządu TKP Elana S.A.:

Jarosław Więckowski – Prezes Zarządu

Daniel Traczykowski – Doradca  Zarządu ds. kontaktów ze sponsorami